The ± Factors erichnielsen.com Svenska bloggen Var vore Sverige utan marknadskommunikation?

Var vore Sverige utan marknadskommunikation?

E-mail Print PDF

Kan kanske synas onödigt att starta diskussionen, men ändock inte...

 “Don't tell my mother I work in advertising she thinks I'm a pianist in a brothel."

Jag har fortfarande inte förstått om devisen är ett skämt eller eller en faktiskt beskrivning av reklamarbetarens verklighet. Devisen tyder på en rätt så frustrerande yrkessjälvbild – som bl.a. representeras i kommentarraderna på t.ex. dagensmedia.se - och samtidig ett humoristiskt distanstagande till sin egen roll – som vi ofta upplever i privata sammanhang. Men varför är det så? Varför ska en hel yrkeskår ha en dualistisk självbild som är splittrad mellan skam/bitterhet på den ena sidan och nödvändighet på den andra?

Det är ju faktiskt så att utan marknadskommunikation, som t.ex. reklam, stoppar Sverige.

För ett par år sedan frågade jag min mellanson (då 9 år) om vad han tyckte om reklam. Han svarade: "Det är väl bra. Då får jag ju veta om det som är bra och nytt."

Dock vet jag att många upplever reklam som påträngande, jobbigt och suspekt. Det har resulterat i ett antal förordningar, kreativa affärsstrukturer och även ännu mer kreativa lagförslag. För att hantera ”påträngande” och ”jobbig” har vi numera NIX för att stoppa telefoner, vi har en sticker på brevlådan där vi ber om att slippa reklam, vi har politiker som går in och kräver lagförslag mot reklam...kan du fortsätta listan, var så god. Och för att hantera ”suspekt” har vi numera marknadslagstiftning och Reklamombudsman.

För en tid tillbaka (2007-12-03) fick jag idén att hjälpa till med att skapa en stoltare och mer homogen självbild för svenska reklamarbetare. Jag kontaktade ett antal intressenter (projektdokumentation har jag exkluderat i bifogade dokument).
Men i stället för att stanna upp vid tråkiga mail och projektbeskrivningar som ofta stjälper mer än de hjälper, tänkte jag vi kunde testa en crowdsourcing med en lite mer utvidgad frågeställning: Var vore Sverige utan marknadskommunikation?

Troligen kommer du att hitta ett antal svar på det i det här forumet. Ett övergripande svar (om det finns) baserad på inlägg med åsikter och insikter i tillägg till speciellt inbjudna bidragsgivare kommer att publiceras i webbform/bokform/andra former.

Om du vill bidra/delta/övervaka en diskussion, gå hit. 

 

Search

.Login/Logout

Sponsors