The ± Factors erichnielsen.com Svenska bloggen Betald journalistik – eller ”Vem tjänar på nyheten?”

Betald journalistik – eller ”Vem tjänar på nyheten?”

E-mail Print PDF

Varning: det här är ett prematurt blogginlägg – en beta-bloggpost så om du tycker om färdiga texter och tankar, läs en av mina andra poster – men i god affärsutvecklingsanda är det bättre att köra ut en beta-version och senare justera den efter en potentiell diskussion.

I tidningsvärlden diskuteras mycket om att muta in äganderätt till mer eller mindre kvalificerad text på nätet som kan generera inkomst. I huvudsak talar man om tre möjligheter: 1) abonnemang, 2) mikrobetalningar, eller 3) annonsfinansiering.

Personligen tror jag på tidningsdöd på nätet om man försöker tvinga fram samma betalmetoder som tryckta medier erbjuder, något de tre finansieringsmöjligheterna ovan innebär.

Så var står vi just nu?

Just nu ser det ut som om att vi försöker att pressa in en redan existerande affärsmodell som fungerade för ett utvecklad media in i ett existerande, men relativt outvecklad media. Jag misstänker att för att lyckas måste vi i stället pressa in en affärsvision (redan existerande eller inte) i ett existerande media, och baserad på det skapa en ny affärsmodell.

Holistiska tänkare har antagligen redan fattat galoppen. För de trögtänkta – som jag var innan jag tänkte om – var så god:

Affärsmodell + Medie = Profit

(Affärsvision + AffärStruktur) + Medie = Profit


Vad skiljer dessa två formuleringar? Inte något, faktiskt. Fråga vilken ekonom eller beslutsfattare i medievärlden som helst. De vill ha enkla formler som upplevs fungera (vem vill inte det?). Och det är troligen just det som gör att dessa personer inte agerar eller tänker nytt. Deras inlärde kunskap säger dem ju att ”affärsmodell” i sin natur motsvarar ”affärsvision + affärstruktur”.

Men om vi vågar dyka lite i argumentationen, ser vi att problemet ligger i att diskussionerna om lösningsmodeller visar på just likhetstecknet mellan enheten affärsmodell i beräkning 1 och enheterna (affärsvision + affärsstruktur) i beräkning 2 utan att man adresserar de eventuella skillnader som uppkommer när vi adresserar varje enskild enhet i beräkning 2. En påminnelse: det man talar om i tidningsvärlden är 1) abonnemang, 2) mikrobetalningar, eller 3) annonsfinansiering. Vart tog visionen vägen?

Tidningsvärlden sitter alltså med en argumentation där de förutsätter att outtalade och ej genomförade segmenter i sin argumentation ska fungera i sin affärsmodell – outtalade segmenter som inte inkluderas på en marknad som kräver mer och mer uttalad segmenterad argumentation. Vilken satsbyggnad...eller hur? Det jag faktiskt säger är att medier kan inte pressa fram en gemensam konsumentmodell på en individuell konsumentmarknad.

Krasst sätt önskar alltså tidningsvärlden att du som konsument ska betala för något avsändaren inte har en vision om för just dig i det nya mediet.

Då det här är en beta-bloggpost är jag mycket tacksam för kommentarer.

 

Search

.Login/Logout

Sponsors