The ± Factors erichnielsen.com Svenska bloggen Swedbank på piknik - eller snarare PIC/NIC

Swedbank på piknik - eller snarare PIC/NIC

E-mail Print PDF

Hur kan man förklara Lettlands invånares tro på Swedbank just nu enligt Dis artikel idag? Rätt så enkelt. Enligt krishanteringsmodellen jag skrev för några år sedan kan man läsa att i en krissekvens finns ett tydligt reaktionsmönster baserad på den enskilda situationen.

En reaktion på en situation kan delas in i fyra delar:

  1. Mötet med situationen skapar
  2. Automatiska tankar, som skapar
  3. Känslomässiga och fysiska reaktioner, som resulterar i
  4. Beteende

Lettlands invånare har haft mötet med situationen, och deras automatiska tankar i nuläget kan summeras i att de känner tilltro till att Swedbank kan fixa det i god Byggare Bob-stil – trots bankens historiskt aggressiva framfart för att placera intressenten i den situationen han/hon är just nu. Och det kan Swedbank – vare sig det blir med hjälp från bolagets aktieägare, svenska staten eller IMF.

Swedbanks uppgift framgent blir att arbeta med sin PIC/NIC. PIC/NIC är en modell som baserar sig på att alla konsekvenser (du får gärna läsa det som beteenden) har tre fundamentale karakteristika och förstärkare som kan kommuniceras och arbetas med. Alla konsekvenser kan vara

  • Positiva eller Negativa
  • Immediate (omedelbara) eller Future (framtida)
  • Certain (säkra) eller Uncertain (osäkra).

Utan att jag faktiskt känner till vad letter tänkar om sina banker och vad Swedbank har kommunicerad, misstänker jag att letterna i dagsläget väljer ett beteende där de föredrar en utländsk bank som de upplever som

  • Positive - positiv (även om samma bank kanske gick för långt när det gäller krediter, är trots allt banken delvis ansvarig för den förbättrade levnadsstandarden i Lettland),
  • Immediate - omedelbar (banken finns där och tillsynes arbetar med åtgärder) och
  • Certain - säker (banken kan i ett värsta-scenario eventuellt få stöd i ett förstatligande igångsatt av en annan nation)

Enligt PIC/NIC-modellen är PIC den starkaste drivern för ett genomförande, så Swedbank kommer att klara sig rätt så bra i Lettland. Dock blir det spännande att se hur de löser sitt engagemang i Ukraina, men ännu mer spännande blir det hur de löser sitt engagemang i Sverige.

Om du vågar läsa en längre text om svenska banker och hur deras visioner arbetar för dem eller emot dem, klicka här.

 

Search

.Login/Logout

Sponsors