Om Swedbank

E-mail Print PDF

Både Svd och DN rapporterar om kallduschar i Swedbank. Mest baserad på bankens aggressiva framfart österut.

Man brukar alltid se bakåt när man ska planera framåt, så följande kan kanske vara en intressant vinkling:

SwedbankUnder flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige kronan, eftersom virket användes till skeppsbyggnad av speciellt krigsfartyg för den Svenska marinen. Det var belagt med stränga straff att hugga ner eller skada ekar. [...] Detta är ett av skälen till att så många flerhundrigaåriga ekar i Sverige fått stå kvar.  

Källa: Wikipedia

 

 

Search

.Login/Logout

Sponsors