The ± Factors erichnielsen.com Svenska bloggen Finns det några fungerande visioner kvar i Sverige?

Finns det några fungerande visioner kvar i Sverige?

E-mail Print PDF

Fler och fler påpekar att företagens visioner kommer att bli mer och mer viktig framgent. Men vad är en företagsvision - egentligen? Jag brukar normalt säga att visionen beskriver hur långt man ser - inget mer, inget mindre.

För att göra en kort sammanfattning kan en företagsvision innehålla ett eller flera av följande moment:

  1. En begränsning av lekplatsen
  2. En målsättning för att leka
  3. Tiden man sätter av för att leka
  4. Hur man leker

Vid första anblicken verkar alla moment rätt så produktiva för ett företag, och varför inte inkludera alla? Inte minst då i den bästa av världar, ville jag säga att den ideala företagsvisionen inkluderar en definition som varje roll i företaget kan identifera sig med. Men överraskande nog blir ofta den uttalade visionen med dessa fyra moment en begränsare (--faktor) i stället för en skapare av möjligheter (+-faktor), och plötsligt blir företagets vision den berömda boxen vi alla ska utmana.

Enklaste sättet att skapa eller omdefiniera en vision, är som följer:

  1. Hitta begränsningarna
  2. Se om de är implicita eller explicita (är de implicita, ta bort dem - är de explicita, utvärdera om de ska med baserad på pkt 3)
  3. Se om de styrs internt eller externt (styrs de internt, är det företagets vision och ska med - styrs de externt, är det andras vision och ska bort)

Har du exempel på bra företagsvisioner, i så fall varför?

Eller, har du exempel på dåliga företagsvisioner, i så fall varför?

Nu kan du även läsa genomgången av visionerna till de fyra största bankerna i Sverige och se hur de klarar sig. I så fall, klicka här.

 

 

Search

.Login/Logout

Sponsors