The ± Factors erichnielsen.com Svenska bloggen Välkommen till Test Labs - Sverige

Välkommen till Test Labs - Sverige

E-mail Print PDF

Projektet
±-FAKTORN handlar om att identifiera de positiva och negativa triggers och drivers som styr affärslivet.

Test Labs
The Labs är gratisdelen av sajten. Den innehåller sammandrag av det som utgör grundstommen i projektet ±-FAKTORN. Här kan du testa, komma med insikter, åsikter, avsikter, alla sikter du vill. 

Test Labs är nationell, det vill säga att det som skrivs i den svenska delen omhandlar Sverige, det som skrivs i USA-delen, omhandlar USA, det som skrivs i den indiska delen, omhandlar Indien, etc. Orsaken till denna segmenteringen är att frågeställningar rörande företag i Sverige främst har nationella intressen. Men besök gärna de andra Test Labs om du förstår språket.

Citera gärna i andra forum, men kom ihåg att ange källan. Och om du kommenterar, förbered dig på att bli citerad även du - och även på andra språk. Test Labs kommer att inkorporeras i en tryckt version av sajten, och bra kommentarer behöver en stor publik även utanför Sverige.

Grundstommen
±-FAKTORN  består av ett antal texter om affärer och affärslivet. I dessa texter belysas mer än enbart kronor och ören. Några av texterna är redan publicerade, och även piratkopierade...

Om du vill leta efter texterna, får du gärna använda tid på det. Men om du i stället vill få ett meddelande direkt om nya kompletta texter direkt när de publiceras væljer du att bli sponsormedlem. Då kan du ladda ned vilka texter du vill.

Ha så kul!

Erich Nielsen

 

Search

.Login/Logout

Sponsors