The ± Factors erichnielsen.com Norske bloggen Finnes det noen fungerende visjoner i Norge?

Finnes det noen fungerende visjoner i Norge?

E-mail Print PDF
Det er mange som påpeker at bedrifters visjoner kommer til å bli mer og mer viktige i fremtiden. Men hva betyr en visjon for et firma - egentlig?  Jeg pleier å si at en bedrifts visjon beskriver hvor langt den kan se - ikke noe mer, ikke noe mindre.

Hvis jeg skulle sammenfatte mitt syn - og samtidig inkludere andres - kan en bedrifts visjon inneholde et eller flere av følgende momenter:

  1. En begrensing av lekeplassen
  2.  Et mål for leken
  3. Tiden du vil bruke for å leke
  4. Hvordan du leker

Ved første øyekast virker alle momenter ganske så produktive for bedrifter, så hvorfor ikke inkludere alle i bedriftens visjon? Ikke minst da i den beste av alle verdener inkluderer den ideelle bedriftsvisjonen en definisjon som hver rolle i bedriten kan identifisere segt med.

Men overraskende nok blir ofte den uttalte, eller iblant uuttalte visjonen, en begrensing (en minus-faktor) i stedet for en pådriver av muligheter (en pluss-faktor). Begge faktorer kan føre til at bedriftens visjon blir den berømte boksen vi alle må adressere og gå utenfor.

Har du et eksempel på en god bedriftsvisjon, og i så fall hvorfor?

Eller, har du et eksempel på en dårlig bedriftsvisjon, og i så fall hvorfor?

 

Search

.Login/Logout

Sponsors